OGŁOSZENIE!

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SUŁKOWICE SPÓŁKA Z O.O.  INFORMUJE, ŻE OBSŁUGI KLIENTA I KASA BĘDĄ ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA.

WSZELKIE SPRAWY MOŻNA ZAŁATWIĆ TELEFONICZNIE 12 273 20 50 LUB MAILOWO BIURO@ZGKSULKOWICE.PL

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o. o. informuje, że w dniu 17.07.2020r (piątek) w godzinach od 12.00  w Sułkowicach przy ul. Sportowej, II Rejon wystąpi przerwa w dostawie wody z powodu awarii. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa ZGK nie będzie dokonywało odczytów wodomierzy na dotychczasowych zasadach.

Obsługa Klienta w tym zakresie odbywać się będzie telefonicznie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z tym prosimy mieszkańców o podawanie danych do kontaktu oraz stanów wodomierzy:

– telefonicznie: 12 273 20 50, 692-020-479

– mailowo: biuro@zgksulkowice.pl

W przypadku nie podania odczytów wodomierza inkasent wystawi fakturę na podstawie średniego zużycia.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W związku z planowanym przejściem na system wysyłania faktur drogą elektroniczną, przedstawiamy wzór  „Oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną”.

Uprasza się wszystkich Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Sułkowice i  posiadających zawartą umowę na usługi świadczone przez ZGK Sułkowice Spółka z o.o. o podpisanie  i odesłanie egzemplarza „Oświadczenia” na adres siedziby.