OGŁOSZENIE!

Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o. informuje:
że wystąpi przerwa w dostawie wody w dniu 18.08.2022r. (czwartek) w godz. 7.00 – 12.00 w Sułkowicach przy ul. Szkolnej. Powstała sytuacja spowodowana jest awarią na sieci.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

 

OGŁOSZENIE!

Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o. zwraca się z prośbą do mieszkańców korzystających z miejskiej sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie z wody. Prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów itp. 

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W związku z planowanym przejściem na system wysyłania faktur drogą elektroniczną, przedstawiamy wzór  „Oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną”.

Uprasza się wszystkich Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Sułkowice i  posiadających zawartą umowę na usługi świadczone przez ZGK Sułkowice Spółka z o.o. o podpisanie  i odesłanie egzemplarza „Oświadczenia” na adres siedziby.

Skip to content