OGŁOSZENIE!

       Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o. wprowadza zakaz używania wody dostarczonej z sieci wodociągowej w celu nawadniania ogródków, terenów zielonych, sadów, napełniania basenów, mycia samochodów i do innych celów niezwiązanych bezpośrednio ze spożyciem wody lub prowadzeniem gospodarstwa domowego. Zakaz obowiązuje całodobowo od dnia ogłoszenia do odwołania i wchodzi w życie z dniem opublikowania.

OGŁOSZENIE

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o. informuje, że z powodu awarii wystąpi przerwa w dostawie wody  przy ul. 1-go Maja i ul. Partyzantów w Sułkowicach od godz. 22.00- 7.00 do odwołania.

Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W związku z planowanym przejściem na system wysyłania faktur drogą elektroniczną, przedstawiamy wzór  „Oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną”.

Uprasza się wszystkich Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Sułkowice i  posiadających zawartą umowę na usługi świadczone przez ZGK Sułkowice Spółka z o.o. o podpisanie  i odesłanie egzemplarza „Oświadczenia” na adres siedziby.