OGŁOSZENIE

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o. informuje, że 15-16.04.2019r. (poniedziałek-wtorek)

w godz. 23.00 – 7.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w Sułkowicach przy 

ul. Na Węgry. Powstała sytuacja spowodowana jest pracami na sieci wodociągowej.  

           

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W związku z planowanym przejściem na system wysyłania faktur drogą elektroniczną, przedstawiamy wzór  „Oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną”.

Uprasza się wszystkich Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Sułkowice i  posiadających zawartą umowę na usługi świadczone przez ZGK Sułkowice Spółka z o.o. o podpisanie  i odesłanie egzemplarza „Oświadczenia” na adres siedziby.