Starsze wpisy

OGŁOSZENIE! 11

Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o. informuje,
że z powodu awarii na sieci wodociągowej, przerwa w dostawie wody na ul. Smereczyńskiego, ul. Szkolnej w Sułkowicach (w tym Bloki) w dniu 16.11.2018r. potrwa od godz. 8.00 do 15.00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE! 10

Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o. informuje,
że z powodu awarii na sieci wodociągowej, przerwa w dostawie wody na ul. Szkolnej w Sułkowicach (w tym Bloki) w dniu 15.11.2018r. potrwa od godz. 9.00 do 14.00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE! 9

Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o. informuje,
że z powodu awarii na sieci wodociągowej, przerwa w dostawie wody na ul. Szkolnej w Sułkowicach (w tym Bloki) w dniu 14.11.2018r. potrwa od godz. 9.00 do 14.00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE! 8

Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o. informuje,
że z powodu awarii na głównej magistrali, przerwa w dostawie wody na terenie Sułkowic w dniu 25.10.2018 potrwa od godz. 13.00 do 16.00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE! 7

Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o. informuje,
że wystąpi przerwa w dostawie wody w godz. 22.00 – 6.00. Ogłoszenie dotyczy ul. Wyzwolenia i obowiązuje do odwołania!

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE! 6

Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o. informuje:
że, w związku z awarią wodociągu w dniu dzisiejszym tj. 16.10.2018 r. do godz. 12.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Rudnik przy ul. Centralnej.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

OGŁOSZENIE! 5

Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o. informuje:
że wystąpi przerwa w dostawie wody w nocy z 10 na 11.10.2018r. w godz. 22.00 – 6.00 w Sułkowicach:

– przy ul. Ślusarskiej i ul. Wyzwolenia

. Powstała sytuacja spowodowana jest usuwaniem awarii na sieci wodociągowej.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE! 4

Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o. informuje:
że wystąpi przerwa w dostawie wody w nocy z 9 na 10.10.2018r. w godz. 22.00 – 6.00 w Sułkowicach:

– przy ul. 11 Listopada od strażnicy OSP po firmę “ARUŚ” na ul. Partyznatów

– przy ul. Wyzwolenia od ul. Ślusarskiej po Lewiatan na ul. Sportowej

. Powstała sytuacja spowodowana jest usuwaniem awarii na sieci wodociągowej.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE! 3

Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o. informuje:
że w dniu 04.10.2018r (czwartek) do godz. 13.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w Sułkowicach przy                             ul. Partyzantów z powodu awarii wody.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

OGŁOSZENIE! 2

Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o. informuje:
że w dniu 12.09.2018r (środa) od godz. 8.00 – 12.00 wystąpią przerwy w dostawie wody z powodu awarii i prac na sieci wodociągowej w miejscowości Krzywaczka na Brzezinie po Szkołę.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE! 1

Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o. informuje:
że, w związku z awarią wodociągu w dniu dzisiejszym tj. 11.09.2018 r. do godz. 18.00 wystąpi przerwa  w dostawie wody w miejscowości Krzywaczka na Brzezinie po Szkołę.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o. informuje, że w miesiącach

styczeń, luty, marzec będą wymieniane wodomierza na terenie gminy Sułkowice.

 

Aktualizacja umów

Zakład Gospodarki Komunalnej Sułkowice Spółka z o.o.  informuje, że od czerwca bieżącego roku rozpoczyna wymianę umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Aktualizacja umów jest związana z potrzebą dostosowania treści umów do obecnie obowiązujących przepisów.

Wymiana umów będzie prowadzona przez upoważnionych pracowników ZGK Sułkowice Sp z o.o., którzy dotrą do każdego domu posiadającego przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne. W czasie aktualizacji umowy poproszeni zostaną Państwo o przedstawienie dowodu osobistego. Proces wymiany umów potrwa kilka miesięcy. W przypadku nieobecności osób upoważnionych do podpisania umowy w pierwszym terminie, umowy zostaną dostarczone pocztą lub pracownik ZGK Sułkowice Sp z o.o. będzie próbował dostarczyć umowę w innym terminie. Umowy można również aktualizować w Biurze Obsługi Klientów mieszczącym się w siedzibie ZGK Sułkowice Sp z o.o. w miejscowości Biertowice 236. Biuro jest czynne w dni robocze w godz. od 07.00 do 15.00.

Powiadomienie

ZGK przypomina, że zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułkowice” zarówno pojemnik jak i odpady segregowane należy wystawiać w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości. Harmonogram znajduje się w zakładce Terminarz wywozu odpadów.

Komunikat

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 01.07.2013 r. Gmina Sułkowice przejęła odpowiedzialność za odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W tym celu Gmina zawarła umowę z firmą wyłonioną w przetargu publicznym tj. ZGK Sułkowice sp. z o.o.

Z poważaniem

Witold Magiera
Prezes Zarządu

Segreguj odpady

Segregowanie się opłaca. Dlaczego? Segregując śmieci znacząco przyczyniamy się do ochrony środowiska. Dzięki sortowaniu możliwe jest odzyskanie ogromnej ilości surowców i pieniędzy.To ważne powody do tego, aby nauczyć się segregacji i wyrobić w sobie nawyk segregowania.
Przypominamy więc podstawowe zasady z tym związane.

Skip to content