Harmonogram wywozu odpadów

IV – X 2022


BIERTOWICE

Pojemnik:  13IV, 27IV, 11V, 25V, 8VI, 22VI, 6VII, 20VII, 3VIII, 17VIII, 31VIII, 14IX, 28IX, 12X, 26X

Segregacja : 13-14IV, 27-28IV, 11-12V, 25-26V, 8-9VI, 22-23VI, 6-7VII, 20-21VII, 3-4VIII, 17-18VIII, 31VIII-1IX, 14-15IX, 28-29IX, 12-13X, 26-27X


HARBUTOWICE

Pojemnik: 6IV, 20IV, 4V, 18V, 1VI, 15VI, 29VI, 13VII, 27VII, 10VIII, 24VIII, 7IX, 21IX, 5X, 19X, 2XI,

Segregacja: 6-8IV, 20-22IV, 4-6V, 18-20V, 1-3VI, 15-17VI, 29VI-1VII, 13-15VII, 27-29VII, 10-12VIII, 24-26VIII, 7-9IX, 21-23IX, 5-7X, 19-21X

HARBUTOWICE – LATONIÓWKA, GRANICA

Pojemnik: 6IV, 20IV, 4V, 18V, 1VI, 15VI, 29VI, 13VII, 27VII, 10VIII, 24VIII, 7IX, 21IX, 5X, 19X, 2XI,

Segregacja: 5IV, 20IV, 4V, 17V, 31V, 14VI, 28VI, 12VII, 26VII, 9VIII, 23VIII, 6IX, 20IX, 4X, 18X

            HARBUTOWICE – KOZÓWKA

Pojemnik: 7-8IV, 21-22IV, 5-6V, 19-20V, 17VI, 30VI-1VII, 14-15VII, 28-29VII, 11-12VIII, 25-26VIII, 8-9IX, 22-23IX, 6-7X, 20-21X, 3-4XI,

Segregacja: 1IV, 15IV, 29IV, 13V, 27V, 10VI, 24VI, 8VII, 22VII, 5VIII, 19VIII, 2IX, 16IX, 30IX, 14X, 28X,


KRZYWACZKA

Pojemnik: 11-13IV, 25-27IV, 9-11V, 23-25V, 6-8VI, 20-22VI, 4-6VII, 18-20VII, 1-3VIII, 16-17VIII, 1-17VIII, 29-31VIII, 12-14IX, 26-28IX, 10-12X,24-26X

Segregacja: 4-6IV, 19-21IV, 2-4V, 16-18V, 30V-1VI, 13-15VI, 27-29VI, 11-13VII, 25-27VII, 8-10VIII, 22-24VIII, 5-7IX, 1-21IX, 3-5X, 17-19X


RUDNIK

UL.  CENTRALNA, UL. BUKOWA, UL. BLAKÓWKA, UL. SZKOLNA

Pojemnik: 6-7IV, 20-21IV, 4-5V, 18-19V, 1-2VI, 15-17VI, 29-30VI, 13-14VII, 27-28VII, 10-11VIII, 24-25VIII, 7-8IX, 21-22IX, 5-6X, 19-20X, 2-3XI,

Segregacja:  11-12IV, 25-26IV, 9-10V, 23-24V, 6-7VI, 20-21VI, 4-5VII, 18-19VII, 1-2VIII, 16-17VIII, 29-30VIII, 12-13IX, 26-27IX, 10-11X, 24-25X,

 

UL. DOLNA

Pojemnik: 14IV, 28IV, 12V, 26V, 9VI, 23VI, 7VII, 21VII, 4VIII, 18VIII, 1IX, 15IX, 29IX, 13X, 27X

Segregacja:  13-15IV, 27-29IV, 11-13V, 25-27V, 8-10VI, 22-24VI, 6-8VII, 20-22VII, 3-5VIII, 17-19VIII, 31VIII-2IX, 14-16IX, 28-30IX, 12-14X, 26-28X

 

UL. STARCÓWKA

Pojemnik: 7IV, 21IV, 5V, 19V, 2VI, 17VI, 30VI, 14VII, 28VII, 11VIII, 25VIII, 8IX, 22IX, 6X, 20X, 3XI,

Segregacja: 11-12IV, 25-26IV, 9-10V, 23-24V, 6-7VI, 20-21VI, 4-5VII, 18-19VII, 1-2VIII, 16-17VIII, 29-30VIII, 12-13IX, 26-27IX, 10-11X, 24-25X,

UL. SŁONECZNA

Pojemnik: 15-19IV, 29IV-2V, 13-16V, 27-30V, 10-13VI, 24-27VI, 8-11VII, 22-25VII, 5-8VIII, 19-22VIII, 2-5IX, 16-19IX, 30IX-3X, 14-17X, 28-31X

Segregacja: 13-15IV, 27-29IV, 11-13V, 25-27V, 8-10VI, 22-24VI, 6-8VII, 20-22VII, 3-5VIII, 17-19VIII, 31VIII-2IX, 14-16IX, 28-30IX, 12-14X, 26-28X,


SUŁKOWICE

UL. 1 MAJA, 

Pojemnik:  8IV, 22IV, 6V, 20V, 3VI, 17VI, 1VII, 15VII, 29VII, 12VIII, 26VIII, 9IX, 23IX, 7X, 21X, 4XI,

Segregacja :   7IV, 21IV, 5V, 19V, 2VI, 17VI, 30VI, 14VII, 28VII, 11VIII, 25VIII, 8IX, 22IX, 6X, 20X,

 

UL. TYSIĄCLECIA, UL. GRANICA, 

Pojemnik:  8IV, 22IV, 6V, 20V, 3VI, 17VI, 1VII, 15VII, 29VII, 12VIII, 26VIII, 9IX, 23IX, 7X, 21X, 4XI,

Segregacja :   6-7IV, 20-21IV, 4-5V, 18-19V, 1-2VI, 15-17VI, 29-30VI, 13-14VII, 27-28VII, 10-11VIII, 24-25VIII, 7-8IX, 21-22IX, 5-6X, 19-20X,

 

UL. ZAGUMNIE, UL. WĄSKA

Pojemnik:  5IV, 20IV, 4V, 17V, 31V, 14VI, 28VI, 12VII, 26VII, 9VIII, 23VIII, 6IX, 20IX, 4X, 18X,

Segregacja: 13-14IV, 27-28IV, 11-12V, 25-26V, 8-9VI, 22-23VI, 6-7VII, 20-21VII, 3-4VIII, 17-18VIII, 31VIII-1IX, 14-15IX, 28-29IX, 12-13X, 26-27X

 

II REJON-UL. LEŚNA, SPORTOWA, KRZYWA, NA OBLASEK, WYZWOLENIA, ŚLUSARSKA

Pojemnik: 11IV, 25IV, 9V, 23V, 6VI, 20VI, 4VII, 18VII, 1VIII, 16VIII, 29VIII, 12IX, 26IX, 10X, 24X,

Segregacja: 11-12IV, 25-26IV, 9-10V, 23-24V, 6-7VI, 20-21VI, 4-5VII, 18-19VII, 1-2VIII, 16-17VIII, 29-30VIII, 12-13IX, 26-27IX, 10-11X, 24-25X

 

UL. NA WĘGRY,

Pojemnik:  14IV, 28IV, 12V, 26V, 9VI, 23VI, 7VII, 21VII, 4VIII, 18VIII, 1IX, 15IX, 29IX, 13X, 27X,

Segregacja: 6-8IV, 20-22IV, 4-6V, 18-20V, 1-3VI, 15-17VI, 29VI-1VII, 13-15VII, 27-29VII, 10-12VIII, 24-26VIII, 7-9IX, 21-23IX, 5-7X, 19-21X,

 

                                                                                                                                UL. KOWALSKA,

Pojemnik: 1IV, 15IV, 29IV, 13V, 27V, 10VI, 24VI, 8VII, 22VII, 5VIII, 19VIII, 2IX, 16IX, 30IX, 14X, 28X,

Segregacja: 8IV, 22IV, 6V, 20V, 3VI, 17VI, 1VII, 15VII, 29VII, 12VIII, 26VIII, 9IX, 23IX, 7X, 21X,

 

 

OSIEDLE DOMKI

Pojemnik:  8IV, 22IV, 6V, 20V, 3VI, 17VI, 1VII, 15VII, 29VII, 12VIII, 26VIII, 9IX, 23IX, 7X, 21X, 4XI,

Segregacja:  6-7IV, 20-21IV, 4-5V, 18-19V, 1-2VI, 15-17VI, 29-30VI, 13-14VII, 27-28VII, 10-11VIII, 24-25VIII, 7-8IX, 21-22IX, 5-6X, 19-20X,

 

 

UL. PARTYZANTÓW, UL. STAROWIEJSKA, UL.11-GO LISTOPADA OD OSP

Pojemnik:  4-5IV, 19-20IV, 2-4V, 16-17V, 30-31V, 13-14VI, 27-28VI, 11-12VII, 25-26VII, 8-9VIII, 22-23VIII,5-6IX, 19-20IX, 3-4X, 17-18X, 31X-2XI,

Segregacja : 4-5IV, 19-20IV, 2-4V, 16-17V, 30-31V, 13-14VI, 27-28VI, 11-12VII, 25-26VII, 8-9VIII, 22-23VIII, 5-6IX, 19-20IX, 3-4X, 17-18X, 31X-2XI,

 

UL. SUCHA GÓRA RAZEM ZE STARCÓWKĄ

Pojemnik: 7IV, 21IV, 5V, 19V, 2VI, 17VI, 30VI, 14VII, 28VII, 11VIII, 25VIII, 8IX, 22IX, 6X, 20X, 3XI,

Segregacja: 11-12IV, 25-26IV, 9-10V, 23-24V, 6-7VI, 20-21VI, 4-5VII, 18-19VII, 1-2VIII, 16-17VIII, 29-30VIII, 12-13IX, 26-27IX, 10-11X, 24-25X,

 

 

UL. WOLNOŚCI (ZA JUCO),  UL. KPT. STANASZKA

Pojemnik: 7-8IV, 21-22IV, 5-6V, 19-20V, 17VI, 30VI-1VII, 14-15VII, 28-29VII, 11-12VIII, 25-26VIII, 8-9IX, 22-23IX, 6-7X, 20-21X, 3-4XI,

Segregacja: 1IV, 15IV, 29IV, 13V, 27V, 10VI, 24VI, 8VII, 22VII, 5VIII, 19VIII, 2IX, 16IX, 30IX, 14X, 28X,

 

 

  UL. RYNEK, UL. 24-LIPCA,  UL. 11-LISTOPADA DO OSP,

Pojemnik: 12IV, 26IV, 10V, 24V, 7VI, 21VI, 5VII, 19VII, 2VIII, 16VIII, 30VIII, 13IX, 27IX, 11X, 25X,

Segregacja: 11-12IV, 25-26IV, 9-10V, 23-24V, 6-7VI, 20-21VI, 4-5VII, 18-19VII, 1-2VIII, 16-17VIII, 29-30VIII, 12-13IX, 26-27IX, 10-11X, 24-25X,

 

 

UL. SMERECZYŃSKIEGO, UL. SZKOLNA

Pojemnik: 12IV, 26IV, 10V, 24V, 7VI, 21VI, 5VII, 19VII, 2VIII, 16VIII, 30VIII, 13IX, 27IX, 11X, 25X,

Segregacja: 7IV, 21IV, 5V, 19V, 2VI, 17VI, 30VI, 14VII, 28VII, 11VIII, 25VIII, 8IX, 22IX, 6X, 20X,

 

UL. ZARZECZE

Pojemnik: 12IV, 26IV, 10V, 24V, 7VI, 21VI, 5VII, 19VII, 2VIII, 16VIII, 30VIII, 13IX, 27IX, 11X, 25X,

Segregacja : 11-12IV, 25-26IV, 9-10V, 23-24V, 6-7VI, 20-21VI, 4-5VII, 18-19VII, 1-2VIII, 16-17VIII, 29-30VIII, 12-13IX, 26-27IX, 10-11X, 24-25X,

 

 

 

UL. WOLNOŚCI (DO JUCO)

Pojemnik: 5IV, 20IV, 4V, 17V, 31V, 14VI, 28VI, 12VII, 26VII, 9VIII, 23VIII, 6IX, 20IX, 4X, 18X,

Segregacja: 11-12IV, 25-26IV, 9-10V, 23-24V, 6-7VI, 20-21VI, 4-5VII, 18-19VII, 1-2VIII, 16-17VIII, 29-30VIII, 12-13IX, 26-27IX, 10-11X, 24-25X,

 

 

 

 

Skip to content