Harmonogram wywozu odpadów

XI 2022 – III 2023


BIERTOWICE

Pojemnik:   9 XI         23 XI         7 XII         21 XII         4 I    18 I           1 II           15 II          1 III       15 III       29 III

Segregacja :   9-10 XI     30 XI-1 XII      21-22 XII     11-12 I      1-2 II     22-23 II      15-16 III  

 


HARBUTOWICE

Pojemnik:   16 XI         30 XI           14 XII         29 XII        11 I       25 I            8 II             22 II          8 III          22 III         5 IV

Segregacja:   2-4 XI          23-24 XI             14-15 XII              4-5 I      25-26 I         15-16 II            8-9 III         29-30 III

HARBUTOWICE – LATONIÓWKA, GRANICA

Pojemnik:   16 XI         30 XI           14 XII         29 XII        11 I    25 I            8 II             22 II          8 III          22 III           5 IV

Segregacja:  2 XI          22 XII             13 XII              3 I      24 I                 14 II            7 III         28 III

            HARBUTOWICE – KOZÓWKA

Pojemnik:   16 XI        30 XI        14 XII        29 XII     11 I        25 I   8 II          22 II         8 III       22 III         5 IV

Segregacja:  14 XI         2 XII      23 XII        13 I         3 II        24 II        17 III  


KRZYWACZKA

Pojemnik:   7-9 XI     21-23 XI    5-7 XII    19-21 XII    2-4 I  16-18 I   30 I-1 II     13-15 II   27 II-1 III   13-15 III    27-29 III

Segregacja:   31 X-3 XI       21-23 XI     12-14 XII      2-4 I      23-25 I     13-15 II     6-8 III    27-29 III


RUDNIK

UL.  CENTRALNA, UL. BUKOWA, UL. BLAKÓWKA, UL. SZKOLNA

Pojemnik:   16-17 XI  30 XI-1 XII   14-15 XII   29-30 XII   11-12 I    25-26 I    8-9 II   22-23 II   8-9 III    22-23 III   5-6 IV       

Segregacja:   7-8 XI      28-29 XI       19-20 XII       9-10 I       30-31 I       20-21 II      13-14 III   

 

UL. DOLNA

Pojemnik:  9-10 XI         24 XI          8 XII         22 XII      5 I   19 I          2 II          16 II        2 III       16 III      30 III                        

Segregacja:  9-10 XI    30 XI-1 XII    21-22 XII      11-12 I     1-2 II     22-23 II     15-16 III 

 

UL. STARCÓWKA

Pojemnik:  17 XI        1 XII        15 XII        30 XII          12 I       26 I       9 II         23 II          9 III        23 III        6 IV         

Segregacja: 7-8 XI      28-29 XI      19-20 XII      9-10 I     30-31 I     20-21 II      13-14 III  

 

UL. SŁONECZNA

Pojemnik:  10-14 XI     25-28 XI   9-12 XII     23-27 XII    5-9 I   20-23 I    3-6 II    17-20  II    3-6 III   17-20 III    31 III-3 IV

Segregacja: 9-10 XI    30 XI-1 XII      21-22 XII      11-12 I      1-2 II     22-23 II     15-16 III             


SUŁKOWICE

UL. 1 MAJA, UL. TYSIĄCLECIA, UL. GRANICA, 

Pojemnik:  18 XI        2 XII         16 XII         30 XII        13 I         27 I    10 II          24 II         10 III        24 III       7 IV                     

Segregacja :  3-4 XI      24 XI       15 XII        4-5 I        26 I         16 II         9 III       30 III

 

UL. ZAGUMNIE, UL. WĄSKA

Pojemnik:  15 XI        29 XI         13 XII          28 XII      10 I        24 I    7 II         21 II        7 III         21 III        4 IV                      

Segregacja:  9-10 XI     30 XI-1 XII      21-22 XII     11-12 I     1-2 II      22-23 II      15-16 III 

 

II REJON-UL. LEŚNA, SPORTOWA, KRZYWA, NA OBLASEK, WYZWOLENIA, ŚLUSARSKA

Pojemnik:  7 XI          21 XI          5 XII           19 XII          2 I   16 I            30 I             13 II         27 II           13 III             27 III   

Segregacja: 7-8 XI               28-29 XI                19-20 XII               9-10 I            30-31 I              20-21 II                 13-14 III    

 

UL. NA WĘGRY,

Pojemnik:  9-10 XI     24-25 XI     8-9 XII      22-23 XII     5 I     19-20 I  2-3 II   16-17 II      2-3 III     16-17 III      30- 31 III

Segregacja:  2-4 XI          23-24 XI          14-15 XII          4-5 I    25-26 I             15-16 II           8-9 III        29-30 III,

 

                                                                                                                                UL. KOWALSKA,

Pojemnik:  9-10 XI      24-25 XI     8-9 XII      22-23 XII     5 I     19-20 I    2-3 II     16-17 II     2-3 III     16-17 III     30- 31 III

Segregacja:  4 XI, 25 XI, 16 XII, 5 I, 27 I, 17 II, 10 III, 31 III

 

 

OSIEDLE DOMKI

Pojemnik:  18 XI        2 XII        16 XII        30 XII        13 I        27 I     10 II       24 II     10 III     24 III    7 IV                    

Segregacja:  3-4 XI       24 XI        15 XII         4-5 I         26 I          16 II        9 III      30 III

 

 

UL. PARTYZANTÓW, UL. STAROWIEJSKA, UL.11-GO LISTOPADA OD OSP

Pojemnik:  14-15 XI    28-29 XI     12-13 XII     27-28 XII    9-10 I   23-24 I   6-7 II    20-21 II    6-7 III   20-21 III   3-4 IV       

Segregacja :  31 X-2 XI    21-22 XI    12-13 XII    2-3 I    23-24 I    13-14 II    6-7 III   27-28 III

 

UL. SUCHA GÓRA RAZEM ZE STARCÓWKĄ

Pojemnik:  17 XI    1 XII   15 XII    30 XII     12 I    26 I    9 II    23 II     9 III      23 III     6 IV         

Segregacja: 7-8 XI      28-29 XI      19-20 XII      9-10 I     30-31 I     20-21 II      13-14 III  

 

 

UL. SUCHA GÓRA 10 W STRONĘ UL. CENTRALNEJ

Pojemnik:   16-17 XI    30 XI-1 XII   14-15 XII    29-30 XII   11-12 I  25-26 I   8-9 II  22-23 II   8-9 III   22-23 III   5-6 IV       

Segregacja:  7-8 XI      28-29 XI       19-20 XII       9-10 I       30-31 I       20-21 II      13-14 III   

 

 

 

UL. WOLNOŚCI (ZA JUCO),  UL. KPT. STANASZKA

Pojemnik:  16 XI          30 XI          14 XII          29 XII       11 I          25 I   8 II            22 II           8 III         22 III           5 IV

Segregacja:  14 XI         2 XII      23 XII        13 I         3 II        24 II        17 III  

 

  UL. RYNEK, UL. 24-LIPCA,  UL. 11-LISTOPADA DO OSP,

Pojemnik:  8 XI          22 XI          6 XII         20 XII             3 I    17 I            31 I            14 II                28 II       14 III       28 III

Segregacja:  7-8 XI     28-29 XI     19-20 XII      9-10 I      30-31 I     20-21 II      13-14 III   

 

 

 

UL. SMERECZYŃSKIEGO, UL. SZKOLNA

Pojemnik:  8 XI       22 XI      6 XII       20 XII       3 I    17 I      31 I     14 II      28 II     14 III      28 III                           

Segregacja:  3-4 XI       24 XI        15 XII         4-5 I        26 I          16 II          9 III      30 III

 

UL. ZARZECZE

Pojemnik:  8 XI           22 XI          6 XII           20 XII          3 I    17 I            31 I            14 II            28 II          14 III        28 III                                     

Segregacja : 7-8 XI      28-29 XI      19-20 XII       9-10 I        30-31 I       20-21 II      13-14 III   

 

 

 

UL. WOLNOŚCI (DO JUCO)

Pojemnik:  15 XI        29 XI        13 XII           28 XII           10 I         24 I    7 II          21 II         7 III         21 III           4 IV

Segregacja: 8 XI       29 XI       19-20 XII         9-10 I           30-31 I         20-21 II          13-14 III    

 

 

 

 

Skip to content