Harmonogram wywozu odpadów

IV – X 2023


BIERTOWICE

Pojemnik: 12 IV 26 IV 10 V  24 V  7 VI   21 VI   5 VII   19 VII  2 VIII  16 VIII  30 VIII  13 IX  27 IX  11 X  25 X

Segregacja : 5-6 IV   19-20 IV   4-5 V  17-18  V  31 V-1 VI   14-15 VI    28-29 VI    12-13VII  26-27VII   9-10 VIII   23-24 VIII   6-7 IX  20-21 IX   4-5 X  18-19 X

 


HARBUTOWICE

Pojemnik: 5 IV   19 IV  4 V  17 V  31 V  14 VI   28 VI   12 VII  26 VII  9 VIII   23 VIII  6 IX   20 IX   4 X   18 X   2 XI    

Segregacja:  12-14 IV  26-28 IV    10-12 V  24-26 V   7-9 VI   21-23 VI   5-7 VII  19-21 VII  2-4 VIII  16-18 VIII  30 VIII-1 IX   13-15 IX  27-29 IX  11-13 X   25-27 X

HARBUTOWICE – LATONIÓWKA, GRANICA

Pojemnik: 5 IV   19 IV  4 V   17 V    31 V   14 VI   28 VI  12 VII   26 VII  9 VIII   23 VIII    6 IX   20 IX   4 X   18 X   2 XI    

Segregacja: 12 IV    25 IV    9 V    23 V    6 VI   20 VI   4 VII  18 VII    1 VIII   16 VIII   29 VIII  12 IX   26 IX   10 X  24 X  

            HARBUTOWICE – KOZÓWKA

Pojemnik:  5 IV  19 IV   4 V    17 V   31 V   14 VI    28 VI    12 VII   26 VII  9 VIII    23 VIII   6 IX   20 IX   4 X    18 X  2 XI    

Segregacja: 7 IV   21 IV   5-6 V   19 V   2 VI   16 VI   30 VI  14 VII  28 VII   11 VIII  25 VIII  8 IX   22 IX  6 X   20 X 


KRZYWACZKA

Pojemnik: 11-12 IV  24-26 IV  8-10 V  22-24 V  5-7 VI  19-21 VI  3-5 VII   17-19 VII  31 VII -2 VIII  14-16 VIII   28-30 VIII   11-13 IX   25-27 IX  9-11 X  23-25 X  

Segregacja: 11-13 IV  24-26 IV  8-10 V  22-24 V  5-7 VI  19-21 VI  3-5 VII   17-19 VII   31 VII -2 VIII  14-16 VIII  28-30 VIII 11-13 IX  25-27 IX  9-11 X  23-25 X 


RUDNIK

UL.  CENTRALNA, UL. BUKOWA, UL. BLAKÓWKA, UL. SZKOLNA

Pojemnik: 5-6 IV   19-20 IV  4 V   17-18 V   31 V-1 VI   14-15 VI   28-29 VI  12-13 VII    26-27 VII    9-10 VIII      23-24 VIII   6-7 IX     20-21 IX      4-5 X     18-19 X      2-3 XI

Segregacja: 3-4 IV   17-18 IV   2-4 V   15-16 V   29-30 V    12-13 VI   26-27 VI    10-11 VII    24-25 VII   7-8 VIII     21-22 VIII      4-5 IX      18-19 IX      2-3 X      16-17 X     30-31 X

 

UL. DOLNA

Pojemnik: 13 IV         27 IV        11 V         25 V        9 VI       22 VI      6 VII      20 VII   3 VIII       17 VIII       31 VIII        14 IX        28 IX        12 X         26 X   

Segregacja: 5-7 IV    19-21 IV     4-5 V     17-19 V     31 V-2 VI      14-16 VI    28-30 VI       12-14 VII     26-28 VII      9-11 VIII     23-25 VIII     6-8 IX    20-22 IX    4-6 X      18-20 X

 

UL. STARCÓWKA

Pojemnik: 6 IV       20 IV         4 V      18 V        1 VI       15 VI     29 VI     13 VII    27 VII  10 VIII       24 VIII        7 IX         21 IX          5 X          19 X          3 XI 

Segregacja:3-4 IV   17-18 IV   2-4 V   15-16 V   29-30 V  12-13 VI    26-27 VI   10-11 VII   24-25 VII    7-8 VIII    21-22 VIII    4-5 IX    18-19 IX    2-3 X   16-17 X  30-31 X

 

UL. SŁONECZNA

Pojemnik: 14-17 IV   28IV-2 V   12-15 V   26-29 V  9-12 VI  23-26 VI   7-10 VII   21-24 VII  4-7 VIII     18-21 VIII     1-4 IX      15-18 IX      29 IX-2 X     13-16 X    27-30 X

Segregacja: 5-7 IV    19-21 IV    4-5 V    17-19 V   31 V-2 VI    14-16 VI    28-30 VI      12-14 VII     26-28 VII      9-11 VIII     23-25 VIII     6-8 IX    20-22 IX    4-6 X      18-20 X


SUŁKOWICE

UL. 1 MAJA, UL. TYSIĄCLECIA, UL. GRANICA, 

Pojemnik: 7 IV      21 IV      5 V     19 V     2 VI     16 VI     30 VI     14 VII      28 VII    11 VIII        25 VIII       8 IX        22 IX     6 X       20 X       4 XI 

Segregacja : 13 IV       27 IV       11 V      25 V       9 VI       22 VI       6 VII    20 VI  3 VIII     17 VIII     31 VIII     14 IX     28 IX     12 X     26 X      

 

UL. ZAGUMNIE, UL. WĄSKA

Pojemnik: 3-4 IV    17-18 IV    2 V     15-16 V   29-30 V    12-13 VI     26-27 VI 10-11 VII    24-25 VII    7-8 VIII    21-22 VIII    4-5 IX   18-19 IX   2-3 X   16-17 X   30-31 X            

Segregacja: 4-5 IV   18-19 IV  4-5 V   16-17  V  30-31 V   13-14 VI   27-28 VI 11-12 VII   25-26 VII    8-9 VIII    22-23 VIII    5-6 IX    19-20 IX     3-4 X    17-18 X    31 X

 

II REJON-UL. LEŚNA, SPORTOWA, KRZYWA, NA OBLASEK, WYZWOLENIA, ŚLUSARSKA

Pojemnik: 11 IV     24 IV     8 V      22 V     5 VI    19 VI     3 VII    17 VII  31 VII      14 VIII      28 VIII      11 IX      25 IX      9 X      23 X     

Segregacja: 3-4 IV  17-18 IV  2-4 V  15-16 V  29-30 V  12-13 VI  26-27 VI   10-11 VII  24-25 VII    7-8 VIII      21-22 VIII     4-5 IX     18-19 IX     2-3 X    16-17 X     30-31 X

 

UL. NA WĘGRY,

Pojemnik: 13 IV    27 IV    11 V       25 V      9 VI       22 VI    6 VII      20 VII   3 VIII      17 VIII       31 VIII         14 IX         28 IX      12 X         26 X   

Segregacja: 12-14 IV   26-28 IV   10-12 V  24-26 V    7-9 VI    21-23 VI   5-7 VII   19-21 VII   2-4 VIII     16-18 VIII    30 VIII-1 IX     13-15 IX    27-29 IX    11-13 X     25-27 X

 

                                                                                                                                UL. KOWALSKA,

Pojemnik: 14 IV      28 IV            12 V            26 V       9 VI       23 VI          7 VII    21 VII         4 VIII         18 VIII       1 IX     15 IX     29 IX     13 X     27 X

Segregacja: 15 IV         28 IV           12 V          26 V         9 VI         23 VI         7 VII             21 VII       4 VIII     18 VIII      1 IX        15 IX          29 IX        13 X        27 X  

 

 

OSIEDLE DOMKI

Pojemnik: 7 IV      21 IV     5 V     19 V     2 VI     16 VI     30 VI    14 VII    28 VII  11 VIII     25 VIII     8 IX       22 IX      6 X   20 X    4 XI                

Segregacja: 13 IV    27 IV    11 V      25 V      9  VI     22 VI     6 VII     20  VII  3 VIII    17 VIII     31 VIII      14 IX     28 IX    12 X     26 X 

 

UL. PARTYZANTÓW, UL. STAROWIEJSKA, UL.11-GO LISTOPADA OD OSP

Pojemnik: 3-4 IV     17-18 IV    2-4 V    15-16 V   29-30 V   12-13 VI   26-27 VI  10-11VII   24-25 VII   7-8 VIII   21-22 VIII   4-5 IX   18-19 IX    2-3 X   16-17 X    30-31 X

Segregacja : 11-12 IV    24-25 IV    8-9 V    22-23 V    5-6 VI   19-20 VI    3-4 VII   17-18 VII     31 VI-1 VIII      14-16 VIII      28-29 VIII     11-12 IX     25-26 IX      9-10 X      23-24 X

 

UL. SUCHA GÓRA RAZEM ZE STARCÓWKĄ

Pojemnik: 6 IV       20 IV         4 V      18 V        1 VI       15 VI     29 VI     13 VII    27 VII  10 VIII       24 VIII        7 IX         21 IX          5 X          19 X          3 XI 

Segregacja:3-4 IV      17-18 IV      2-4 V      15-16 V   29-30 V      12-13 VI      26-27 VI   10-11 VII   24-25 VII    7-8 VIII    21-22 VIII    4-5 IX    18-19 IX    2-3 X   16-17 X  30-31 X

 

 

UL. SUCHA GÓRA 10 W STRONĘ UL. CENTRALNEJ

Pojemnik: 5-6 IV   19-20 IV   4 V  17-18 V   31 V-1 VI  14-15 VI  28-29 VI  12-13 VII    26-27 VII      9-10 VIII      23-24 VIII   6-7 IX     20-21 IX      4-5 X     18-19 X      2-3 XI

Segregacja: 3-4 IV  17-18 IV  2-4 V   15-16 V  29-30 V    12-13 VI  26-27 VI     10-11 VII    24-25 VII     7-8 VIII     21-22 VIII      4-5 IX      18-19 IX      2-3 X      16-17 X     30-31 X

 

 

UL. WOLNOŚCI (ZA JUCO),  UL. KPT. STANASZKA

Pojemnik:  5 IV     19 IV      4 V      17 V     31 V     14 VI     28 VI      12 VII     26 VII  9 VIII        23 VIII       6 IX       20 IX        4 X        18 X       2 XI    

Segregacja: 7 IV    21 IV        5-6 V       19 V      2 VI      16 VI     30 VI       14 VII  28 VII       11 VIII     25 VIII        8 IX       22 IX     6 X          20 X 

 

  UL. RYNEK, UL. 24-LIPCA,  UL. 11-LISTOPADA DO OSP,

Pojemnik: 11 IV       25 IV       9 V        23 V       6 VI        20 VI      4 VI  18 VII     1 VIII      16 VIII       29 VIII       12 IX       26 IX     10 X      24 X

Segregacja: 3-4 IV   17-18 IV   2-4 V  15-16 V   29-30 V  12-13 VI    26-27 VI   10-11 VII 24-25 VII    7-8 VIII      21-22 VIII     4-5 IX     18-19 IX     2-3 X    16-17 X     30-31 X

 

 

UL. SMERECZYŃSKIEGO, UL. SZKOLNA

Pojemnik: 11 IV         25 IV         9 V          23 V         6 VI        20 VI      4 VII  18 VII       1 VIII      16 VIII       29 VIII       12 IX       26 IX     10 X      24 X                  

Segregacja: 13 IV       27 IV       11 V         25 V      9VI        22 VI     6 VII     20 VII  3 VIII     17 VIII     31 VIII     14 IX     28 IX     12 X      26 X

 

UL. ZARZECZE

Pojemnik: 11 IV      25 IV      9 V       23 V      6 VI     20 VI    4 VII 18 VII     1 VIII    16 VIII     29 VIII     12 IX     26 IX     10 X      24 X                                   

Segregacja : 3-4 I  17-18 IV   2-4 V   15-16 V   29-30 V 12-13 VI    26-27 VI   10-11 VII 24-25 VII   7-8 VIII    21-22 VIII     4-5 IX     18-19 IX     2-3 X    16-17 X     30-31 X

 

 

 

UL. WOLNOŚCI (DO JUCO)

Pojemnik:   4 IV         18 IV         2 V          16 V        30 V        13 VI       27 VI  11 VII        25 VII       8 VIII        22 VIII        5 IX        19 IX      3 X       17 X     31 X

Segregacja: 7 IV      21 IV       5-6 V        19 V     2 VI      16 VI      30 VI       14 VII  28 VII       11 VIII     25 VIII        8 IX       22 IX     6 X          20 X 

 

 

 

 

Skip to content