Harmonogram wywozu odpadów

IV 2020-X 2020


BIERTOWICE

Pojemnik:  8 IV, 22IV, 6V, 20V, 3VI, 17VI, 1VII, 15VII, 29VII, 12VIII, 26VIII, 9IX, 23IX, 7X, 21X,

Segregacja : 8-9IV, 22-23IV, 6-7V, 20-21V, 3-4VI, 17-18VI, 1-2VII, 15-16VII, 29-30VII, 12-13VIII, 26-27VIII, 9-10IX, 23-24IX, 7-8X, 21-22X


HARBUTOWICE

Pojemnik: 16IV, 29IV, 13V, 27V, 10VI, 24VI, 8VII, 22VII, 5VIII, 19VIII, 2IX, 16IX, 30IX, 14X, 28X,

Segregacja:  16-17IV, 29-30IV, 13-14V, 27-28V, 10-13VI, 24-25VI, 8-9VII, 22-23VII, 5-6VIII, 19-20VIII, 2-3IX, 16-17IX, 30IX-1X, 14-15X, 28-29X

HARBUTOWICE  – Latoniówka, Halawówka, Granica, Końcówka

Pojemnik: 16IV, 29IV, 13V, 27V, 10VI, 24VI, 8VII, 22VII, 5VIII, 19VIII, 2IX, 16IX, 30IX, 14X, 28X,

Segregacja: 16IV, 28IV, 12V, 26V, 9VI, 23VI, 7VII, 21VII, 4VIII, 18VIII, 1IX, 15IX, 29IX, 13X, 27X

                                                                                                                                        HARBUTOWICE – KOZÓWKA

Pojemnik: 16IV, 29IV, 13V, 27V, 10VI, 24VI, 8VII, 22VII, 5VIII, 19VIII, 2IX, 16IX, 30IX, 14X, 28X,

Segregacja: 10IV, 24IV, 8V, 22V, 5VI, 19VI, 3VII, 17VII, 31VII, 14VIII, 28VIII, 11IX, 25IX, 9X, 24X


KRZYWACZKA

Pojemnik: 6-8IV, 20-22IV, 4-6V, 18-20V, 1-3VI, 15-17VI, 29VI-1VII, 13-15VII, 27-29VII, 10-12VIII, 24-26VIII, 7-9IX, 21-23IX, 5-7X, 19-21X

Segregacja: 14-16IV, 27-29IV, 11-13V, 25-27V, 8-10VI, 22-24VI, 6-8VII, 20-22VII, 3-5VIII, 17-19VIII, 31VIII-2IX, 14-16IX, 28-30IX, 12-14X, 26-28X


RUDNIK

UL.  CENTRALNA, UL. BUKOWA, UL. BLAKÓWKA, UL. SZKOLNA

Pojemnik: 16-17IV, 29-30IV, 13-14V, 27-28V, 10-12VI, 24-25VI, 8-9VII, 22-23VII, 5-6VIII, 19-20VIII, 2-3IX, 16-17IX, 30IX-1X, 14-15X, 28-29X

Segregacja:  6-7IV, 20-21IV, 4-5V, 18-19V, 1-2VI, 15-16VI, 29-30VI, 13-14VII, 27-28VII, 10-11VIII, 24-25VIII, 7-8IX, 21-22IX, 5-6X, 19-20X

UL. DOLNA

Pojemnik: 9IV, 23IV, 7V, 21V, 4VI, 18VI, 2VII, 16VII, 30VII, 13VIII, 27VIII, 10IX, 24IX, 8X, 22X,

Segregacja:  8-9IV, 22-23IV, 6-7V, 20-21V, 3-4VI, 17-18VI, 1-2VII, 15-16VII, 29-30VII, 12-13VIII, 26-27VIII, 9-10IX, 23-24IX, 7-8X, 21-22X

UL. STARCÓWKA

Pojemnik: 17IV, 30IV, 14V, 28V, 12VI, 25VI, 9VII, 23VII, 6VIII, 20VIII, 3IX, 17IX, 1X, 15X, 29X

Segregacja: 6-7IV, 20-21IV, 4-5V, 18-19V, 1-2VI, 15-16VI, 29-30VI, 13-14VII, 27-28VII, 10-11VIII, 24-25VIII, 7-8IX, 21-22IX, 5-6X, 19-20X

UL. SŁONECZNA

Pojemnik: 10-14IV, 23-27IV, 7-11V, 21-25V, 4-8VI, 18-22VI, 2-6VII, 16-20VII, 30VII-3VIII, 13-17VIII, 27-31VIII, 11-14IX, 25-28IX, 9-12X, 23-26X

Segregacja: 8-9IV, 22-23IV, 6-7V, 20-21V, 3-4VI, 17-18VI, 1-2VII, 15-16VII, 29-30VII, 12-13VIII, 26-27VIII, 9-10IX, 23-24IX, 7-8X, 21-22X


SUŁKOWICE

UL. 1 MAJA, UL. TYSIĄCLECIA, UL. GRANICA, UL. POLNA

Pojemnik:  18IV, 30IV, 15V, 29V, 13VI, 26VI, 10VII, 24VII, 7VIII, 21VIII, 4IX, 18IX, 2X, 16X, 30X

Segregacja :  17IV, 30IV, 14V, 28V, 12VI, 25VI, 9VII, 23VII, 6VIII, 20VIII, 3IX, 17IX, 1X, 15X, 29X,

 

UL. ZAGUMNIE, UL. WĄSKA

Pojemnik: 15IV, 28IV, 12V, 26V, 9VI, 23VI, 7VII, 21VII, 4VIII, 18VIII, 1IX, 15IX, 29IX, 13X, 27X,

Segregacja: 8-9IV, 22-23IV, 6-7V, 20-21V, 3-4VI, 17-18VI, 1-2VII, 15-16VII, 29-30VII, 12-13VIII, 26-27VIII, 9-10IX, 23-24IX, 7-8X, 21-22X,

 

II REJON-UL. LEŚNA, SPORTOWA, KRZYWA, NA OBLASEK, WYZWOLENIA, ŚLUSARSKA

Pojemnik: 6IV, 20IV, 4V, 18V, 1VI, 15VI, 29VI, 13VII, 27VII, 10VIII, 24VIII, 7IX, 21IX, 5X, 19X,

Segregacja: 6-7IV, 20-21IV, 4-5V, 18-19V, 1-2VI, 15-16VI, 29-30VI, 13-14VII, 27-28VII, 10-11VIII, 24-25VIII, 7-8IX, 21-22IX, 5-6X, 19-20X

 

UL. NA WĘGRY,

Pojemnik:  9IV, 23IV, 7V, 21V, 4VI, 18VI, 2VII, 16VII, 30VII, 13VIII, 27VIII, 10IX, 24IX, 8X, 22X

Segregacja: 16-17IV, 29-30IV, 13-14V, 27-28V, 10-13VI, 24-25VI, 8-9VII, 22-23VII, 5-6VIII, 19-20VIII, 2-3IX, 16-17IX, 30IX-1X, 14-15X, 28-29X

 

                                                                                                                                UL. KOWALSKA,

Pojemnik: 10IV, 24IV, 8V, 22V, 5VI, 19VI, 3VII, 17VII, 31VII, 14VIII, 28VIII, 11IX, 25IX, 9X, 23X

Segregacja: 3IV, 18IV, 4V, 15V, 29V, 13VI, 26VI, 10VII, 24VII, 7VIII, 21VIII, 4IX, 18IX, 2X, 16X, 30X

 

OSIEDLE DOMKI

Pojemnik:  18IV, 30IV, 15V, 29V, 13VI, 26VI, 10VII, 24VII, 7VIII, 21VIII, 4IX, 18IX, 2X, 16X, 30X

Segregacja:  17IV, 30IV, 14V, 28V, 12VI, 25VI, 9VII, 23VII, 6VIII, 20VIII, 3IX, 17IX, 1X, 15X, 29X,

 

UL. PARTYZANTÓW, UL. STAROWIEJSKA, UL.11-GO LISTOPADA OD OSP

Pojemnik:  14-15IV, 27-28IV, 11-12V, 25-26V, 8-9VI, 22-23VI, 6-7VII, 20-21VII, 3-4VIII, 17-18VIII, 31VIII-1IX, 14-15IX, 28-29IX, 12-13X, 26-27X

Segregacja :  14-15IV, 27-28IV, 11-12V, 25-26V, 8-9VI, 22-23VI, 6-7VII, 20-21VII, 3-4VIII, 17-18VIII, 31VIII-1IX, 14-15IX, 28-29IX, 12-13X, 26-27X

 

UL. SUCHA GÓRA

Pojemnik: 17IV, 30IV, 14V, 28V, 12VI, 25VI, 9VII, 23VII, 6VIII, 20VIII, 3IX, 17IX, 1X, 15X, 29X,

Segregacja: 6-7IV, 20-21IV, 4-5V, 18-19V, 1-2VI, 15-16VI, 29-30VI, 13-14VII, 27-28VII, 10-11VIII, 24-25VIII, 7-8IX, 21-22IX, 5-6X, 19-20X

 

UL. WOLNOŚCI (OD JUCO),  UL. KPT. STANASZKA

Pojemnik: 18IV, 30IV, 15V, 29V, 13VI, 26VI, 10VII, 24VII, 7VIII, 21VIII, 4IX, 18IX, 2X, 16X, 30X

Segregacja:  10IV, 24IV, 8V, 22V, 5VI, 19VI, 3VII, 17VII, 31VII, 14VIII, 28VIII, 11IX, 25IX, 9X, 24X

 

  UL. RYNEK, UL. 24-LIPCA,  UL. 11-LISTOPADA DO OSP,

Pojemnik: 7IV, 21IV, 5V, 19V, 2VI, 16VI, 30VI, 14VII, 28VII, 11VIII, 25VIII, 8IX, 22IX, 6X, 20X,

Segregacja: 6-7IV, 20-21IV, 4-5V, 18-19V, 1-2VI, 15-16VI, 29-30VI, 13-14VII, 27-28VII, 10-11VIII, 24-25VIII, 7-8IX, 21-22IX, 5-6X, 19-20X

 

UL. SMERECZYŃSKIEGO, UL. SZKOLNA

Pojemnik: 7IV, 21IV, 5V, 19V, 2VI, 16VI, 30VI, 14VII, 28VII, 11VIII, 25VIII, 8IX, 22IX, 6X, 20X,

Segregacja: 17IV, 30IV, 14V, 28V, 12VI, 25VI, 9VII, 23VII, 6VIII, 20VIII, 3IX, 17IX, 1X, 15X, 29X,

 

UL. ZARZECZE

Pojemnik: 7IV, 21IV, 5V, 19V, 2VI, 16VI, 30VI, 14VII, 28VII, 11VIII, 25VIII, 8IX, 22IX, 6X, 20X,

Segregacja : 6-7IV, 20-21IV, 4-5V, 18-19V, 1-2VI, 15-16VI, 29-30VI, 13-14VII, 27-28VII, 10-11VIII, 24-25VIII, 7-8IX, 21-22IX, 5-6X, 19-20X

 

 

UL. WOLNOŚCI (DO JUCO)

Pojemnik: 15IV, 28IV, 12V, 26V, 9VI, 23VI, 7VII, 21VII, 4VIII, 18VIII, 1IX, 15IX, 29IX, 13X, 27X,

Segregacja: 6-7IV, 20-21IV, 4-5V, 18-19V, 1-2VI, 15-16VI, 29-30VI, 13-14VII, 27-28VII, 10-11VIII, 24-25VIII, 7-8IX, 21-22IX, 5-6X, 19-20X