Harmonogram wywozu odpadów

IV – X 2019


BIERTOWICE

Pojemnik:  3 IV, 17 IV,2 V, 15 V, 29 V, 12 VI, 26 VI, 10 VII, 24 VII, 7 VIII, 21 VIII, 4 IX, 18 IX, 2 X, 16 X, 30 X

 

Segregacja : 4-5 IV, 17-18 IV, 30 IV-4  V, 15-16 V, 29-30 V, 12-13 VI, 26-27 VI, 10-11 VII, 24-25 VII, 7-8 VIII, 21-22 VIII, 4-5 IX, 18-19 IX, 2-3 X, 16-17 X, 30-31 X


HARBUTOWICE 

Pojemnik: 10 IV, 25 IV,89 V, 22 V,56 VI, 19 VI, 3 VII, 17 VII, 31 VII, 14 VIII, 28 VIII, 11 IX, 25 IX, 9 X, 23 X

Segregacja:  10-12 IV, 25-27 IV, 8-10 V, 22-24 V, 5-7 VI, 19-22 VI, 3-5 VII, 17-19 VII, 31 VII-2 VIII, 13-17 VIII, 28-30 VIII, 11-13 IX, 25-27 IX, 9-11 X, 23-25 X

HARBUTOWICE  – Latoniówka, Halawówka, Granica, Końcówka

Pojemnik: 10 IV, 25 IV,89 V, 22 V,56 VI, 19 VI, 3 VII, 17 VII, 31 VII, 14 VIII, 28 VIII, 11 IX, 25 IX, 9 X, 23 X

Segregacja: 9 IV, 24 IV, 7 V, 21 V, 4 VI, 18 VI, 2 VII, 16 VII, 30 VII, 13 VIII, 27 VIII, 10 IX, 24 IX, 8 X, 22 X

HARBUTOWICE – KOZÓWKA

Pojemnik: 10 IV, 25 IV,89 V, 22 V,56 VI, 19 VI, 3 VII, 17 VII, 31 VII, 14 VIII, 28 VIII, 11 IX, 25 IX, 9 X, 23 X

Segregacja: 5 IV, 19 IV, 4 V, 17 V, 31 V, 14 VI, 28 VI, 12 VII, 26 VII, 9 VIII, 23 VIII, 6 IX, 20 IX, 4 X, 18 X, 31 X-4 XI


KRZYWACZKA

Pojemnik: 1-3 IV, 15-17 IV, 29 IV-2 V, 13-15 V, 27-29 V, 10-12 VI, 24-26 VI, 8-10 VII, 22-24 VII, 5-7 VIII, 19-21 VIII, 2-4 IX, 16-18 IX, 30 IX-2 X, 14-16 X, 28-30 X

Segregacja: 8-10 IV, 23-25 IV, 6-8 V, 20-22 V, 3-5 VI, 17-19 VI, 1-3 VII, 15-17 VII, 29-31 VII, 12-14 VIII, 26-28 VIII, 9-11 IX, 23-25 IX, 7-9 X, 21-23 X


RUDNIK

UL.  CENTRALNA, UL. BUKOWA, UL. BLAKÓWKA, UL. SZKOLNA

Pojemnik: 10-11 IV, 25-26 IV, 8-9 V, 22-23 V, 5-6 VI, 19-21 VI, 3-4 VII, 17-18 VII, 31 VII-1 VIII, 14-16 VIII, 28-29 VIII, 11-12 IX, 25-26 IX, 9-10 X, 23-24 X

Segregacja:  1-2 IV, 15-16 IV, 29-30 IV, 13-14 V, 27-28 V, 10-11 VI, 24-25 VI, 8-9 VII, 22-23 VII, 5-6 VIII, 19-20 VIII, 2-3 IX, 16-17 IX, 30 IX-1 X, 14-15 X, 28-29 X

UL. DOLNA

Pojemnik: 4 IV, 18 IV, 4 V, 16 V, 30 V, 13 VI, 27 VI, 11 VII, 25 VII, 8 VIII, 22 VIII, 5 IX, 19 IX, 3 X, 17 X, 31 X                        

Segregacja:  3-4 IV, 17-18 IV, 2-4 V, 15-16 V, 29-30 V, 12-13 VI, 26-27 VI, 10-11 VII, 24-25 VII, 7-8 VIII, 21-22 VIII, 4-5 IX, 18-19 IX, 2-3 X, 16-17 X, 30-31 X

UL. STARCÓWKA

Pojemnik: 11 IV, 26 IV, 9 V, 23 V, 6 VI, 21 VI, 4 VII, 18 VII, 1 VIII, 16 VIII, 29 VIII, 12 IX, 26 IX, 10 X, 24 X

Segregacja: 1-2 IV, 15-16 IV, 29-30 IV, 13-14 V, 27-28 V, 10-11 VI, 24-25 VI, 8-9 VII, 22-23 VII, 5-6 VIII, 19-20 VIII, 2-3 IX, 16-17 IX, 30 IX-1 X, 14-15 X, 28-29 X

UL. SŁONECZNA

Pojemnik: 5-8 IV, 19-23 IV, 4-6 V, 17-20 V, 31 V-3 VI, 14-17 VI, 28 VI-1 VII, 12 -15 VII, 26-29 VII, 9-12 VIII, 23-26 VIII, 6-9 IX, 20-23 IX, 4-7 X, 18-21 X, 2 XI

Segregacja:  3-4 IV, 17-18 IV, 2-4 V, 15-16 V, 29-30 V, 12-13 VI, 26-27 VI, 10-11 VII, 24-25 VII, 7-8 VIII, 21-22 VIII, 4-5 IX, 18-19 IX, 2-3 X, 16-17 X, 30-31 X


SUŁKOWICE

UL. 1 MAJA, UL. POLNA

Pojemnik: 12 IV, 27 IV, 10 V, 24 V, 7 VI, 22 VI, 5 VII, 19 VII, 2 VIII, 17 VIII, 30 VIII, 13 IX, 27 IX, 11 X, 25 X                  

Segregacja :  11 IV, 26 IV, 9 V, 23 V, 6 VI, 21 VI, 4 VI, 18 VII, 1 VIII, 16 VIII, 29 VIII, 12 IX, 26 IX, 10 X, 24 X      

 

UL. ZAGUMNIE, UL. WĄSKA

Pojemnik: 9 IV, 24 IV, 7 V, 21 V, 4 VI, 18 VI, 2 VII, 16 VII, 30 VII, 13 VIII, 27 VIII, 10 IX, 24 IX, 8 X, 22 X          

Segregacja: 3-4 IV, 17-18 IV, 30 IV-4 V, 15-16 V, 29-30 V, 12-13 VI, 26-27 VI, 10-11 VII, 24-25 VII, 7-8 VIII, 21-22 VIII, 4-5 IX, 18-19 IX, 2-3X, 16-17 X, 30-31 X

 

II REJON-UL. LEŚNA, SPORTOWA, KRZYWA, NA OBLASEK, WYZWOLENIA, ŚLUSARSKA

Pojemnik: 1 IV, 15 IV, 29 IV, 13 V, 27 V, 10 VI, 24 VI, 8 VII, 22 VII, 5 VIII, 19 VIII, 2 IX, 16 IX, 30 IX, 14 X, 28 X    

Segregacja:  1-2 IV, 15-16 IV, 29-30 IV, 13- 14 V, 27- 28 V, 10-11 VI, 24-25 VI, 8-9 VII, 22-23 VII, 5-6 VIII, 19-20 VIII, 2-3 IX, 16-17 IX, 30 IX-1 X, 14-15 X, 28-29 X

UL. NA WĘGRY

Pojemnik:   4 IV, 18 IV, 4 V, 16 V, 30 V, 13 VI, 27 VI, 11 VII, 25 VII, 8 VIII, 22 VIII, 5 IX, 19 IX, 3 X, 17 X, 31 X

Segregacja: 10-12 IV, 25-27 IV, 8-10 V, 22-24 V, 5-7 VI, 19-22 VI, 3-5 VII, 17-19 VII, 31 VII-2 VIII, 13-17 VIII, 28-30 VIII, 11-13 IX, 25-27 IX, 9-11 X, 23-25 X

 

UL. KOWALSKA

Pojemnik: 5 IV, 19 IV, 4 V, 17 V, 31 V, 14 VI, 28 VI, 12 VII, 26 VII, 9 VIII, 23 VIII, 6 IX, 20 IX, 4 X, 18 X, 2 XI

Segregacja: 12 IV, 27 IV, 10 V, 24 V, 7 VI, 22 VI, 5 VII, 19 VII, 2 VIII, 17 VIII, 30 VIII, 13 IX, 27 IX, 11 X, 25 X

 

OSIEDLE DOMKI, UL. NA GRANICY, UL. TYSIĄCLECIA

Pojemnik:  12 IV, 27 IV, 10 V, 24 V, 7 VI, 22 VI, 5 VII, 19 VII, 2 VIII, 17 VIII, 30 VIII, 13 IX, 27 IX, 11 X, 25 X

Segregacja:  11 IV, 26 IV, 9 V, 23 V, 6 VI, 21 VI, 4 VII, 18 VII, 1 VIII, 16 VIII, 29 VIII, 12 IX, 26 IX, 10 X, 24 X     

 

UL. PARTYZANTÓW, UL. STAROWIEJSKA, UL.11-GO LISTOPADA OD OSP

Pojemnik:  8-9 IV, 23-24 IV, 6-7 V, 20-21 V, 3-4 VI, 17-18 VI, 1-2 VII, 15-16 VII, 29-30 VII, 12-13 VIII, 26-27 VIII, 9-10 IX, 23-24 IX, 7-8 X, 21-22 X

Segregacja :  8-9 IV, 23-24 IV, 6-7 V, 20-21 V, 3-4 VI, 17-18 VI, 1-2 VII, 15-16 VII, 29-30 VII, 12-13 VIII, 26-27 VIII, 9-10 IX, 23-24 IX, 7-8 X, 21-22 X

 

UL. SUCHA GÓRA

Pojemnik:  11 IV, 26 IV, 9 V, 23 V, 6 VI, 21 VI, 4 VII, 18 VII, 1 VIII, 16 VIII, 29 VIII, 12 IX, 26 IX, 10 X, 24 X

Segregacja:   1-2 IV, 15-16 IV, 29-30 IV, 13-14 V, 27-28 V, 10-11 VI, 24-25 VI, 8-9 VII, 22-23 VII, 5-6 VIII, 19-20 VIII, 2-3 IX, 16-17 IX, 30 IX-1 X, 14-15 X,
28-29 X

UL. WOLNOŚCI (OD JUCO),  UL. KPT. STANASZKA

Pojemnik:  12 IV, 27 IV, 10 V, 24 V, 7 VI, 22 VI, 5 VII, 19 VII, 2 VIII, 17 VIII, 30 VIII, 13 IX, 27 IX, 11 X, 25 X

Segregacja:   5 IV, 19 IV, 4 V, 17 V, 31 V, 14 VI, 28 VI, 12 VII, 26 VII, 9 VIII, 23 VIII, 6 IX, 20 IX, 4 X, 18 X, 31 X-4 XI

 

  UL. RYNEK, UL. 24-LIPCA

Pojemnik:  9 IV, 24 IV, 7 V, 21 V, 4 VI, 18 VI, 2 VII, 16 VII, 30 VII, 13 VIII, 27 VIII, 10 IX, 24 IX, 8 X, 22 X         

Segregacja:  1-2 IV, 15-16 IV, 29-30 IV, 13- 14 V, 27- 28 V, 10-11 VI, 24-25 VI, 8-9 VII, 22-23 VII, 5-6 VIII, 19-20 VIII, 2-3 IX, 16-17 IX, 30 IX-1 X, 14-15 X, 28-29 X

UL. SMERECZYŃSKIEGO, UL. SZKOLNA

Pojemnik: 2 IV, 16 IV, 30 IV, 14 V, 28 V, 11 VI, 25 VI, 9 VII, 23 VII, 6 VIII, 20 VIII, 3 IX, 17 IX,  1 X, 15 X, 29 X

Segregacja:  11 IV, 26 IV, 9 V, 23 V, 6 VI, 21 VI, 4 VII, 18 VII, 1 VIII, 16 VIII, 29 VIII, 12 IX, 26 IX, 10 X, 24 X

 

UL. ZARZECZE

Pojemnik: 2 IV, 16 IV, 30 IV, 14 V, 28 V, 11 VI, 25 VI, 9 VII, 23 VII, 6 VIII, 20 VIII, 3 IX, 17 IX,  1 X, 15 X, 29 X

Segregacja :  1-2 IV, 15-16 IV, 29-30 IV, 13- 14 V, 27- 28 V, 10-11 VI, 24-25 VI, 8-9 VII, 22-23 VII, 5-6 VIII, 19-20 VIII, 2-3 IX, 16-17 IX, 30 IX-1 X, 14-15 X, 28-29 X

UL. WOLNOŚCI (DO JUCO)

Pojemnik:  9 IV, 24 IV, 7 V, 21 V, 4 VI, 18 VI, 2 VII, 16 VII, 30 VII, 13 VIII, 27 VIII, 10 IX, 24 IX, 8 X, 22 X

Segregacja: 1-2 IV, 15-16 IV, 29-30 IV, 13- 14 V, 27- 28 V, 10-11 VI, 24-25 VI, 8-9 VII, 22-23 VII, 5-6 VIII, 19-20 VIII, 2-3 IX, 16-17 IX, 30 IX-1 X, 14-15 X, 28-29 X

 

UL. 11 – LISTOPADA DO OSP

Pojemnik:  9 IV, 24 IV, 7 V, 21 V, 4 VI, 18 VI, 2 VII, 16 VII, 30 VII, 13 VIII, 27 VIII, 10 IX, 24 IX, 8 X, 22 X   

Segregacja:  1-2 IV, 15-16 IV, 29-30 IV, 13- 14 V, 27- 28 V, 10-11 VI, 24-25 VI, 8-9 VII, 22-23 VII, 5-6 VIII, 19-20 VIII, 2-3 IX, 16-17 IX, 30 IX-1 X, 14-15 X, 28-29 X