Harmonogram wywozu odpadów

IV-X 2021


BIERTOWICE

Pojemnik:  7-8IV, 21IV, 5-6V, 19V, 1-2VI, 16VI, 30VI, 14VII, 28VII, 11VIII, 25VIII, 8IX, 22IX, 6X, 20X,

Segregacja : 14-15VI, 28-29IV, 12-13V, 26-27V, 9-10V, 23-24VI, 7-8VII, 11-12VIII, 25-26VIII, 8-9IX, 22-23IX, 6-7X, 20-21X,

Gabaryty: 14-15VII


HARBUTOWICE

Pojemnik: 14IV, 28IV, 12V, 26V, 9VI, 23VI, 7VII, 21VII, 4VIII, 18VIII, 1IX, 15IX, 29IX, 13X, 27X,

Segregacja: 8-10IV, 21-23IV, 6-8V, 19-21V, 2-5VI, 16-18VI, 30VI-2VII, 21-23VII, 4-6VIII, 18-20VIII, 1-3IX, 15-17IX, 29IX-1X, 13-15X, 27-29X,

Gabaryty: 12-13VII

HARBUTOWICE  – Latoniówka, Halawówka, Granica, Końcówka

Pojemnik: 14IV, 28IV, 12V, 26V, 9VI, 23VI, 7VII, 21VII, 4VIII, 18VIII, 1IX, 15IX, 29IX, 13X, 27X,

Segregacja: 7IV, 20IV, 5V, 18V, 1VI, 15VI, 29VI, 20VII, 3VIII, 17VIII, 31VIII, 14IX, 28IX, 12X, 26X,

Gabaryty: 14-15VII

                                                                                                                                       HARBUTOWICE – KOZÓWKA

Pojemnik: 15IV, 29IV, 13V, 27V, 10VI, 24VI, 8VII, 22VII, 5VIII, 19VIII, 2IX, 16IX, 30IX, 14X, 28X,

Segregacja: 16IV, 30IV, 14V, 28V, 11VI, 25VI, 9VII, 30VII, 13VIII, 27VIII, 10IX, 24IX, 8X, 22X, 

Gabaryty: 14-15VII


KRZYWACZKA

Pojemnik: 6-8IV, 19-21IV, 4-6V, 17-19V, 31V-2VI, 14-16VI, 28-30VI, 12-14VII, 26-28VII, 9-11VIII, 23-25VIII, 6-8IX, 20-22IX, 4-6X, 18-20X,

Segregacja: 6-8IV, 19-21IV, 4-6V, 17-19V, 31V-2VI, 14-16VI, 28-30VI, 19-21 VII, 2-4VIII, 16-18VIII, 30VIII-1IX, 13-15IX, 27-29IX, 11-13X, 25-27X,

Gabaryty: 12-13VII


RUDNIK

UL.  CENTRALNA, UL. BUKOWA, UL. BLAKÓWKA, UL. SZKOLNA

Pojemnik: 14-15IV, 28-29IV, 12-13V, 26-27V, 9-10VI, 23-24VI, 7-8VII, 21-22VII, 4-5VIII, 18-19VIII, 1-2IX, 15-16IX, 29-30IX, 13-14X, 27-28X,

Segregacja:  12-13IV, 26-27IV, 10-11V, 24-25V, 7-8VI, 21-22VI, 5-6VII, 26-27VII, 9-10VIII, 23-24VIII, 6-7IX, 20-21IX, 4-5X, 18-19X,

Gabaryty: 14-15VII

UL. DOLNA

Pojemnik: 9IV, 22IV, 7V, 20V, 4VI, 17VI, 1VII, 15VII, 29VII, 12VIII, 26VIII, 9IX, 23IX, 7X, 21X,

Segregacja:  14-16IV, 28-30IV, 12-14V, 26-28V, 9-11VI, 23-25VI, 7-9VII, 28-30VII, 11-13VIII, 25-27VIII, 8-10IX, 22-24IX, 6-8X, 20-22X,

Gabaryty: 14-15VII

UL. STARCÓWKA

Pojemnik: 15IV, 29IV, 13V, 27V, 10VI, 24VI, 8VII, 22VII, 5VIII, 19VIII, 2IX, 16IX, 30IX, 14X, 28X,

Segregacja: 12-13IV, 26-27IV, 10-11V, 24-25V, 7-8VI, 21-22VI, 5-6VII, 26-27VII, 9-10VIII, 23-24VIII, 6-7IX, 20-21IX, 4-5X, 18-19X, 

Gabaryty: 14-15VII

UL. SŁONECZNA

Pojemnik: 10-12IV, 23-26IV, 8-10V, 21-24V, 5-7VI, 18-21VI, 2-5VII, 16-19VII, 30VII-2VIII, 13-16VIII, 27-30VIII, 10-13IX, 24-27IX, 8-11X, 22-25X,

Segregacja: 14-16IV, 28-30IV, 12-14V, 26-28V, 9-11VI, 23-25VI, 7-9VII, 28-30VII, 11-13VIII, 25-27VIII, 8-10IX, 22-24IX, 6-8X, 20-22X,

Gabaryty: 14-15VII


SUŁKOWICE

UL. 1 MAJA, UL. TYSIĄCLECIA, UL. GRANICA, UL. POLNA

Pojemnik:  16IV, 30IV, 14V, 28V, 11VI, 25VI, 9VII, 23VII, 6VIII,20VIII, 3IX, 17IX, 1X, 15X, 29X,

Segregacja :  9IV, 22IV, 7V, 20V, 4VI, 17VI, 1VII, 22VII,5VIII, 19VIII, 2IX, 16IX, 30IX, 14X, 28X,

Gabaryty: 12-13VII

 

UL. ZAGUMNIE, UL. WĄSKA

Pojemnik: 13IV, 27IV, 11V, 25V, 8VI, 22VI, 6VII, 20VII, 3VIII, 17VIII, 31VIII, 14IX, 28IX, 12X, 26X,

Segregacja: 14-15IV, 28-29IV, 12-13V, 26-27V, 9-10VI, 23-24VI, 7-8VII, 28-29VII, 11-12VIII, 25-26VIII, 8-9IX, 22-23IX, 6-7X, 20-21X,

Gabaryty: 14-15VII

 

 

II REJON-UL. LEŚNA, SPORTOWA, KRZYWA, NA OBLASEK, WYZWOLENIA, ŚLUSARSKA

Pojemnik: 6IV, 19IV, 4V, 17V, 31V, 14VI, 28VI, 12VII, 26VII, 9VIII, 23VIII, 6IX, 20IX, 4X, 18X,

Segregacja: 12-13IV, 26-27IV, 10-11V, 24-25V, 7-8VI, 21-22VI, 5-6VII, 26-27VII, 9-10VIII, 23-24VIII, 6-7IX, 20-21IX, 4-5X, 18-19X,

Gabaryty: 14-15VII

UL. NA WĘGRY,

Pojemnik:  8-9IV, 22IV, 6-7V, 20V, 2-4VI, 17VI, 1VII, 15VII, 29VII, 12VIII, 26VIII, 9IX, 23IX, 7X, 21X,

Segregacja: 8-10IV, 21-23IV, 6-8V, 19-21V, 2-5VI, 16-18VI, 30VI-2VII, 21-23VII, 4-6VIII, 18-20VIII, 1-3IX, 15-17IX, 29IX-1X, 13-15X, 27-29X,

Gabaryty: 13-14VII

 

                                                                                                                                UL. KOWALSKA,

Pojemnik: 9-10IV, 23IV, 7-8V, 21V, 4-5VI, 18VI, 2VII, 16VII, 30VII, 13VIII, 27VIII, 10IX, 24IX, 8X, 22X,

Segregacja: 10IV, 23IV, 8V, 21V, 5VI, 18VI, 2VII, 23VII, 6VIII, 20VIII, 3IX, 17IX, 1X, 15X, 29X,

Gabaryty: 13-14VII

 

OSIEDLE DOMKI

Pojemnik:  16IV, 30IV, 14V, 28V, 11VI, 25VI, 9VII, 23VII, 6VIII, 20VIII, 3IX, 17IX, 1X, 15X, 29X,

Segregacja:  9IV, 22IV, 7V, 20V, 4VI, 17VI, 1VII, 22VII, 5VIII, 19VIII, 2IX, 16IX, 30IX, 14X, 28X,

Gabaryty: 12-13VII

 

UL. PARTYZANTÓW, UL. STAROWIEJSKA, UL.11-GO LISTOPADA OD OSP

Pojemnik:  12-13IV, 26-27IV, 10-11V, 24-25V, 7-8VI, 21-22VI, 5-6VII, 19-20VII, 2-3VIII, 16-17VIII, 30-31VIII, 13-14IX, 27-28IX,11-12X, 25-26X,

Segregacja : 6-7IV, 19-20IV, 4-5V, 17-18V, 31V-1VI, 14-15VI, 28-29VI, 19-20VII, 2-3VIII, 16-17VIII, 30-31VIII, 13-14IX, 27-28IX, 11-12X, 25-26X, 

Gabaryty: 12-13VII

 

UL. SUCHA GÓRA RAZEM ZE STARCÓWKĄ

Pojemnik: 15IV, 29IV, 13V, 27V, 10VI, 24VI, 8VII, 22VII, 5VIII, 19VIII, 2IX, 16IX, 30IX, 14X, 28X,

Segregacja: 12-13IV, 26-27IV, 10-11V, 24-25V, 7-8VI, 21-22VI, 5-6VII, 26-27VII, 9-10VIII, 23-24VIII, 6-7IX, 20-21IX, 4-5X, 18-19X,

Gabaryty: 14-15VII

 

UL. SUCHA GÓRA RAZEM Z CENTRALNĄ

Pojemnik: 14-15IV, 28-29IV, 12-13V, 26-27V, 9-10VI, 23-24VI, 7-8VII, 21-22VII, 4-5VIII, 18-19VIII, 1-2IX, 15-16IX, 29-30IX, 13-14X, 27-28X,

Segregacja: 12-13IV, 26-27IV, 10-11V, 24-25V, 7-8VI, 21-22VI, 5-6VII, 26-27VII, 9-10VIII, 23-24VIII, 6-7IX, 20-21IX, 4-5X, 18-19X,

Gabaryty: 14-15VIII

 

UL. WOLNOŚCI (ZA JUCO),  UL. KPT. STANASZKA

Pojemnik: 15IV, 29IV, 13V, 27V, 10VI, 24VI, 8VII, 22VII, 5VIII, 19VIII, 2IX, 16IX, 30IX, 14X, 28X,

Segregacja:  16IV, 30IV, 14V, 28V, 11VI, 25VI, 9VII, 30VII, 13VIII, 27VIII, 10IX, 24IX, 8X, 22X,

Gabaryty: 14-15VII

 

  UL. RYNEK, UL. 24-LIPCA,  UL. 11-LISTOPADA DO OSP,

Pojemnik: 7IV, 20IV, 4-5V, 18V, 1VI, 15VI, 29VI, 13VII, 27VII, 10VIII, 24VIII, 7IX, 21IX, 5X, 19X,

Segregacja: 12-13IV, 26-27IV, 10-11V, 24-25V, 7-8VI, 21-22VI, 5-6VII, 26-27VII, 9-10VIII, 23-24VIII, 6-7IX, 20-21IX, 4-5X, 18-19X,

Gabaryty: 14-15VII

 

UL. SMERECZYŃSKIEGO, UL. SZKOLNA

Pojemnik: 7IV, 20IV, 4-5V, 18V, 1VI, 15VI, 29VI, 13VII, 27VII, 10VIII, 24VIII, 7IX, 21IX, 5X, 19X, 

Segregacja: 9IV, 22IV, 7V, 20V, 4VI, 17VI, 1VII, 22VII, 5VIII, 19VIII, 2IX, 16IX, 30IX, 14X, 28X,

Gabaryty: 12-13VII

 

UL. ZARZECZE

Pojemnik: 7IV, 20IV, 4-5V, 18V, 1VI, 15VI, 29VI, 13VII, 27VII, 10VIII, 24VIII, 7IX, 21IX, 5X, 19X,

Segregacja : 12-13IV, 26-27IV, 10-11V, 24-25V, 7-8VI, 21-22VI, 5-6VII, 26-27VII, 9-10VIII, 23-24VIII, 6-7IX, 20-21IX, 4-5X, 18-19X,

Gabaryty: 14-15VII

 

 

UL. WOLNOŚCI (DO JUCO)

Pojemnik: 13IV, 27IV, 11V, 25V, 8VI, 22VI, 6VII, 20VII, 3VIII, 17VIII, 31VIII, 14IX, 28IX, 12X, 26X,

Segregacja: 12-13IV, 26-27IV, 10-11V, 24-25V, 7-8VI, 21-22VI, 5-6VII, 26-27VII, 9-10VIII, 23-24VIII, 6-7IX, 20-21IX, 4-5X, 18-19X,

Gabaryty: 14-15VII

 

 

 

Skip to content