Harmonogram wywozu odpadów

             XI 2023-III 2024                


BIERTOWICE

Pojemnik:         8 XI           22 XI           6 XII           20 XII           10 I  24 I             7 II              21 II            6 III        20 III        3 IV

Segregacja: 2-3 XI    22-23 XI    13-14 XII    4-5 I     24-25 I     14-15 II      6-7 III   27-28 III


HARBUTOWICE

Pojemnik:     2-3 XI         15-16 XI         29-30 XI           13-14 XII         3-4 I     17-18 I            31 I-1 II             14-15 II          28-29 II          13-14 III        27-28 III

Segregacja:   8-9 XI          29-30 XI             20-21 XII              10-11 I      31 I-1 II                 21-22 II            13-14 III        

HARBUTOWICE – LATONIÓWKA, GRANICA

Pojemnik:   2-3 XI           15-16 XI            29-30 XI         13-14 XII        3-4 I    17-18 I         31 I-1 II       14-15 II     28-29 II       13-14 III           27-28 III

Segregacja:  7 XI         28 XI          19 XII        9 I         30 I         20 II          12 III 

            HARBUTOWICE – KOZÓWKA

Pojemnik:      3 XI          17 XI         1 XII        15 XII           5 I          19 I   2II             16 II            1 III           15 III       29 III       

Segregacja:     3 XI      24 XI        15 XII          5 I      26 I       16 II      8 III       29 III 

 


KRZYWACZKA

 Pojemnik:           6-8 XI            20-22 XI           4-6 XII          18-20 XII           8-10 I  22-24 I      5-7 II       19-21 II       4-6 III          18-20 III         2-3 IV

Segregacja:   6-8 XI       27-29 XI     18-20 XII      2-4 I      22-24 I     12-14 II     4-6 III    25-27 III

 


RUDNIK

UL.  CENTRALNA, UL. BUKOWA, UL. BLAKÓWKA, UL. SZKOLNA

Pojemnik:    2-3 XI         15-16 XI       29-30 XI          13-14 XII          3-4 I       17-18 I  31 I-1 II          14-15 II          28-29 II         13-14 III          27-28 III                 

Segregacja: 20-21 XI      11-12 XII       8-9 I       29-30 I       19-20 II      11-12 III   

UL. DOLNA

 Pojemnik:      9 XI            23 XI          7 XII          21 XII        11 I  25 I        8 II          22 II       7 III       21 III        4 IV                        

Segregacja:  2-3 XI    22-24 XI    13-15 XII      10-12 I     31 I-2 II     21-23 II     13-15 III 

UL. STARCÓWKA

Pojemnik:       3 XI          16 XI          30 XI          14 XII         4 I           18 I   1 II           15 II            29 II          14 III           28 III        

Segregacja:  20-21 XI      11-12 XII      8-9 I     29-30 I     19-20 II      11-12 III  

UL. SŁONECZNA

Pojemnik:   10-13 XI        24-27 XI       8-11 XII        21-22 XII        12-15 I   26-29 I      9-12 II       23-26  II       8-11 III       22-25 III         5-8 IV

Segregacja:  2-3 XI    22-24 XI      13-15 XII      10-12 I      31 I-2 II     21-23 II     13-15 III            

 


SUŁKOWICE

UL. 1 MAJA, UL. TYSIĄCLECIA, UL. GRANICA, 

Pojemnik:  3 XI      17 XI       1 XII        15 XII        5 I       19 I        2 II         16 II       1 III       15 III     29 III                    

Segregacja : 9 XI      30 XI       21 XII        4 I        25 I         15 II         7 III       28 III

 

UL. ZAGUMNIE,

Pojemnik:      13-14 XI          27-28 XI          11-12 XII          2 I        15-16 I            29-30 I   12-13 II            26-27 II             11-12 III               25-26 III                                 

Segregacja: 2-3 XI     22-23 XI     13-14 XII    4-5 I    24-25 I     14-15 II     6-7 III   27-28 III

UL. WĄSKA

Pojemnik:     14 XI        28 XI        12 XII        2 I       16 I         30 I  13 II       27 II        12 III          26 III                                 

Segregacja:    20-21 XI     11-12 XII    2-3 I    22-23 I     12-13 II     4-5 III   25-26 III

 

II REJON-UL. LEŚNA, SPORTOWA, KRZYWA, NA OBLASEK, WYZWOLENIA, ŚLUSARSKA

Pojemnik:     6 XI          20 XI          4 XII           18 XII          8 I 22 I            5 II             19 II         4 III           18 III             2 IV           

Segregacja:  20-21 XI               11-12 XII                2-3 I               22-23 I        12-13 II              4-5 III                 25-26 III   

UL. NA WĘGRY,

Pojemnik:    9 XI        23 XI        7 XII         21 XII          11 I          25 I   8 II        22 II          7 III          21 III             4 IV

Segregacja:  9-10 XI            30 XI-1 XII             21-22 XII              11-12 I      1-2 II                  22-23 II                 14-15 III        

                     UL. KOWALSKA,

Pojemnik:   10 XI        24 XI        8 XII         22 XII          12 I          26 I  9 II        23 II          8 III          22 III            5 IV

Segregacja:    10 XI            1 XII             22 XII              5 I      26 I                  16 II                 8 III            29 III

OSIEDLE DOMKI

Pojemnik: :       3 XI        17 XI        1 XII         15 XII         5 I         19 I  2 II         16 II        1 III        15 III      29 III                   

Segregacja :   9 XI       30 XI        21 XII         4 I         25 I          15 II        7 III      28 III

 

UL. PARTYZANTÓW, UL. STAROWIEJSKA, UL.11-GO LISTOPADA OD OSP

Pojemnik: 30-31 X     13-14 XI        27-28 XI        11-12 XII        27-28 XII       15-16 I  29-30 I      12-13 II          26-27 II           11-12 III             25-26 III         

Segregacja: 6-7 XI      27-28 XI      18-19 XII      8-9 I    29-30 I      19-20 II       11-12 III  

 

UL. SUCHA GÓRA RAZEM ZE STARCÓWKĄ

Pojemnik:       3 XI          16 XI       30 XI      14 XII         4 I      18 I   1 II        15 II      29 II       14 III        28 III        

Segregacja:  20-21 XI      11-12 XII      8-9 I     29-30 I     19-20 II      11-12 III  

 

UL. SUCHA GÓRA 10 W STRONĘ UL. CENTRALNEJ

Pojemnik:    2-3 XI         15-16 XI       29-30 XI          13-14 XII          3-4 I       17-18 I 31 I-1 II          14-15 II          28-29 II         13-14 III          27-28 III            

Segregacja: 20-21 XI      11-12 XII       8-9 I       29-30 I       19-20 II      11-12 III   

 

UL. WOLNOŚCI (ZA JUCO),  UL. KPT. STANASZKA

Pojemnik:      3 XI          17 XI         1 XII        15 XII           5 I          19 I     2II             16 II            1 III           15 III       29 III       

Segregacja:     3 XI      24 XI        15 XII          5 I      26 I       16 II      8 III       29 III 

 

  UL. RYNEK, UL. 24-LIPCA,  UL. 11-LISTOPADA DO OSP,

Pojemnik:            7 XI          21 XI          5 XII         19 XII             9 I  23 I            6 II            20 II                5 III       19 III       2 IV

Segregacja:   20-21 XI     11-12 XII      2-3 I      22-23 I     12-13 II      4-5 III      25-26 III

 

UL. SMERECZYŃSKIEGO, UL. SZKOLNA

Pojemnik:         7 XI        21 XI       5 XII       19 XII        9 I  23 I       6 II     20 II      5 III      19 III       2 IV                           

Segregacja:  9 XI       30 XI        21 XII         4 I        25 I          15 II          7 III        28 III

 

UL. ZARZECZE

Pojemnik:       7 XI         21 XI        5 XII       19 XII      9 I  23 I      6 II      20 II      5 III       19 III       2 IV                                    

Segregacja : 20-21 XI     11-12 XII      2-3 I       22-23 I        12-13 II       4-5 III      25-26 III   

 

UL. WOLNOŚCI (DO JUCO)

Pojemnik:   14 XI          28 XI          12 XII             2 I                16 I             30 I   13 II              27 II            12 III               26 III            

Segregacja:   3 XI       24 XI       15 XII        5 I         26 I         16 II        8 III      29 III

 

 

 

 

Skip to content