Schemat organizacyjny

Władze Spółki:

Witold Magiera – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Dorota Hodurek

Jerzy Biernat

Piotr Łanoszka